CENTRUM
CZYSTEJ
ENERGII

Rządowy program „Czyste Powietrze” jest przeznaczony m.in. dla właścicieli domów, którzy zdecydują się na termomodernizację budynku. Jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z nieodpowiednio ogrzewanych domów jednorodzinnych.

DLA KOGO?


Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego. Dotacja nie obejmuje domów będących w trakcie budowy. Z dofinansowania nie będą mogły skorzystać osoby zarabiające rocznie powyżej 100 tys. zł.


KWOTA DOTACJI


Dotacja może wynosić do 30 000 zł do 37 000 zł w zależności od wysokości uzyskanego dochodu . 
Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym a wysokość dotacji


 
   
Kwota miesięcznego dochodu Wysokość dotacji
Do 600 zł Do 90%
601-800 zł Do 80%
801-1000 zł Do 70%
1001-1200 zł Do 60%
1201-1400 zł Do 50%
1401-1600 zł Do 40%
Powyżej 1600 zł Do 30%

Na co można uzyskać dotację?

Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na źródło ciepła spełniające wymagania programu:

  • Kotły na paliwa stałe ( węgiel lub biomasa)
  • Kotły olejowe
  • Kotły gazowe kondensacyjne
  • Węzły cieplne
  • Systemy ogrzewania elektrycznego
  • Pompy ciepła powietrzne
  • Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
  • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • Kolektory słoneczne
  • Mikroinstalacje fotowoltaiczne

POMOŻEMY CI PRZEJŚĆ PARĘ KROKÓW DO UZYSKANIA DOTACJI


Program rządowy CZYSTE POWIETRZE w pytaniach i odpowiedziach


KONTAKT Z NAMI
1Zdobądź wiedzę.
Zapoznamy Cię z wymogami programu, kryteriami naboru, sprawdź formularz wniosku i załączniki oraz instrukcje do nich. Niezbędne informacje znajdziesz na Portalu Beneficjenta
2Zbadamy dla Ciebie potrzeby budynku.
Określimy stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać uwzględnione w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwzięcia.
3Pomożemy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie.
Weźmiemy pod uwagę wytyczne zamieszczone na stronie właściwego WFOŚiGW
4Wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW.
Odbędzie się po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Jej celem jest weryfikacja czy stan budynku jest zgodny z danymi, które przedstawiłeś we wniosku.
5Podpisanie umowy o dofinansowanie.
Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku WFOŚiGW przygotuje dla Ciebie umowę.
6Pomożemy złożyć wniosek o płatność.
Pamiętaj, że środki mogą być wypłacane w transzach po realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.
7Zakończenie przedsięwzięcia.
Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
8Rozliczenie przedsięwzięcia.